Language :

IMU Nepal Login

Show Password

Must Read

बिगत केहि समय देखि धेरै स्थानिय तहका स्वास्थ्य प्रमुख ज्यूहरुले आफुले प्रयोग गरिरहेको कोभिड-१९ पूर्ण भ्याक्सिन प्राप्तिको QR-Code सहित को प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण गर्ने प्रयोगकर्ता र पासवर्ड अनाधिकृत ब्यक्तिबाट प्रयोग हुन सक्ने भन्ने सूचनाका आधारमा IMU/IHIMS Section प्रमुखको निर्देशन अनुसार यो सिस्टममा स्थानिय तहले तोकेको आधिकारीक इ-मेल ठेगाना प्रमाणिकरण गर्नुको साथै इ-मेल OTP बिधि प्रयोग गर्ने भएका छौ।
यसर्थ आ-आफ्नो आधिकारीक इ-मेल ठेगाना IMU सिस्टममा अपडेट गर्नु होला।

धन्यबाद
IMU/IHIMS
DoHS, Teku
MOHP

Posted 1 year ago

Must Read

COVID 19 Case Registration IMU

Read more


Short Note in Lab Report

Read more


Short note in web for data register

Read more

Posted 3 years ago
more IMU tutorial videos...