Language :

प्रदेश २ र बागमती प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य कार्यलय प्रमुख र उप-प्रमुखहरुको लागि IMU अभिमुखिकरण तालिम

प्रदेश २ र बागमती प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य कार्यलय प्रमुख र उप-प्रमुखहरुको लागि IMU अभिमुखिकरण तालिम संचालनमा हुदै छ। त्यसकारणले बागमती प्रदेश र प्रदेश २ अन्तरगतका सबै पालिकाहरुले IMU र  Vaccine QR-Code सर्टिफिकेटको लागि कुनै समस्या भएमा कृपया आ-आफ्नो स्वास्थ्य कार्यलयमा सम्पर्कको लागि अनुरोध गरिएको छ। 

 

Posted 3 days ago

Must Read

IHMIS IMU WHO Contact list

कुनै समस्या परेमा IHMIS प्रादेशिक फोकल पर्सनहरुको नामावलि यहाँबाट 

डाउनलोड गर्नुहोस


COVID 19 Case Registration IMU

Read more


Short Note in Lab Report

Read more


Short note in web for data register

Read more

Posted 1 year ago